Naše služby

 

Hlavnou náplňou našej spoločnosti je vykonávanie revízii elektrických zariadení, respektíve odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov v objektoch s napätím do 1 000 V.

 

Sú to predovšetkým tieto objekty a zariadenia:

 • rodinné domy a byty v bytových domoch
 • bytové domy a spoločné priestory bytových domov
 • administratívne priestory, obchodné priestory
 • priestory ubytovacích, športových a kultúrnych zariadení
 • školy, škôlky a detské jasle
 • objekty priemyselnej vybavenosti
 • elektrické prípojky NN
 • verejné osvetlenie
 • stavebné objekty vo výstavbe
 • zariadenie stavenísk
 • elektrické ručné náradie
 • pohyblivé predlžovacie prívody
 • kancelárska technika a počítačové zostavy
 • elektrické spotrebiče
 • elektrické stroje a rozvádzače

 

Naše komplexné služby taktiež zahŕňajú:

 • vykonávanie zmluvných pravidelných kontrol, údržby a čistenie elektrickej inštalácie
 • odstraňovanie zistených závad po vykonaných revíziách na elektrických zariadeniach
 • upozornenie prevádzkovateľa na končiacu platnosť OPaOS
 • elektroinštalačné práce
 • zhotovenie elektrické prípojky
 • montáž systémov ochrany pred prepätím a bleskom
 • rekonštrukcia, oprava a údržba elektrických rozvodov
 • vyhľadávanie káblov pod omietkou, v zemi
 • predaj, montáž a údržba zabezpečovacieho zariadenia
 • predaj, montáž a údržba kamerových systémov
 • termovízne vyhľadávanie skrytých porúch na silovom vedení
 • montáž kamerových systémov a alarmov
 • montáž elektrického kúrenia

 

Budeme radi, ak prejavíte záujem o naše služby a obrátite sa na nás. Urobíme všetko pre to, aby ste boli s našimi službami spokojní.